Blog

Khangai Herds, film by Natasha Fijn (Eng/Mon) Part 2 - 6


Khangai Herds: Part 2

This second segment of Khangai Herds features Saikhanaa the herder interacting with yak calves during milking time in the Khangai mountains of Mongolia. He indicates which calves belong to their respective mothers, showing a good knowledge of the genealogy of the yak herd.

2-р бүлэг: Сайхнаа ба тугалнууд

Энэ хэсэгт Сайхнаа үнээ саах үеэр тугал эвэлгэж байгаа гарна. Тэрээр тугал болгоныг эхийнх нь нэртэй хамт танилцуулж байгаа нь мал сүргийнхээ гарал угсааны талаар мэдээлэл сайтай болохыг харуулж байгаа юм.

https://khangaiherds.wordpress.com/about/khangai-herds-part-2/

 

Khangai Herds: Part 3

This is the third installment of Khangai Herds, featuring herders and herd animals in the Khangai Mountains of Mongolia. This segment follows on from ‘Saikhanaa and the Calves’.

After the cow milking, Saikhanaa assists the men in catching the geldings for the days herding. The men and boys then tether foals to tethering lines for mare milking. Saikhanaa demonstrates his excellent knowledge of the herd animals’ genealogy by identifying which young horses are associated with their respective mothers.

3-р бүлэг: Сайхнаа ба адуун сүрэг

Энэ удаа Хангайн малчид, мал сүрэгийн талаар харуулна. Сайхнаа тугал эвэлгэж үнээ саахад тусалсны дараа гэрийнхэндээ хонинд явах морь барихад нь тусална. Дараа нь эрчүүд унагаа барьж гүү саахад тусална. Сайхнаа энэ удаа бас л унагануудаа эхийнх нь нэртэй танилцуулж адуун сүргийнхээ гарал угсааг хэр сайн мэддэгээ харуулжээ.

https://khangaiherds.wordpress.com/about/khangai-herds-part-3/

 

Khangai Herds: Part 4

This fourth segment of Khangai Herds features two separate nomadic family encampments in the valleys of the Khangai mountains of Mongolia. Extended families move with the dramatic change of seasons in order to find the best pasture for their herd animals. The first part ‘Moving Encampments by Ox’ shows Choijo’s encampment packing up the entire family home and moving by ox cart to an autumn encampment. The second part ‘Moving with the Herd Animals’ features Dogsomjav moving the herd animals to new pastures following a broad river valley.

4-р бүлэг: Нүүдлийн өдөр

Энэ удаа улирал өөрчлөгдөн, тусдаа хоёр айл хотлоороо бэлчээр даган нүүдэл хийж байгаа талаар гарна. Эхний хэсэгт Чойжоогийнх гэрээ буулгаж, шар тэргээ хөллөн, намаржаа руугаа нүүж байгаа. Дараагийн хэсэгт Догсомжавийнх голоо даган малаа тууж, шинэ нутаг руу нүүж байгаа гарна.

https://khangaiherds.wordpress.com/about/khangai-herds-part-4

 

Khangai Herds: Part 5

This is the fifth segment of ‘Khangai Herds’, featuring herders and their herd animals co-existing together in the Khangai mountains of Mongolia. Lhagva sings a song about her venerable mother. She explains to me the importance of cattle in her life, how she names them and nurtures them from birth. This is followed by a scene of a cow giving birth to a calf in a snow storm in spring. Lhagva names the newborn calf ‘Menget’ meaning ‘Birthmark’.

5-р бүлэг: Малчин Лхагва

Энэ хэсэгт Хангай нутагт малчид, мал сүрэг хоорондоо хэрхэн хоршин зохицож амьдардаг тухай гарна. Малчин Лхагва настан буурал ээжээ дурсан дуулна. Тэрээр таван хошуу малаас үхэр маллаж өсгөхийг илүүд үздэг ба төрөхөөс нь эхлүүлээд нэр өгч, асарч торниулан өсгөдөгөө ярьжээ. Мөн хаврын нэгэн хүйтэн, шуургатай өдөр үнээ тугалж малчид хэрхэн асарч байгаа талаар гарна. Лхагва шинэ тугалаа Мэнгэт гэж нэрлэжээ.

https://khangaiherds.wordpress.com/about/khangai-herds-part-5/

 

Khangai Herds: Part 6

This sixth segment of Khangai Herds features a day in the life of a Mongolian herding woman, who has ten children and twenty-six grandchildren. It is spring and she is caring full-time for a six month old grandchild but nurturing many newborn herd animals as well. She herds the sheep and goats with a couple of her grandchildren and discusses a wolf attack with a neighbouring herding woman.

6-р бүлэг: Догсомжав гуайн нэг өдөр

Энэ удаа 10 хүүхэд төрүүлж өсгөсөн 26 ачтай нэгэн малчин эмэгтэй энэ өдрөө хэрхэн өнгөрүүлж байгаа талаар товчхон үзүүүлнэ. Намрын энэ улиралд тэрээр 6 сартай ачаа бүтэн өдөр харж асрамжлахын зэрэгцээ энэ жил төллөсөн бага насны төл малаа бас хажуугаар нь харж малладаг. Мөн 2 ач нарынхаа хамт хонь ямаагаа хариулангаа нутгийн малчин эмэгтэйтэй мал руу нь чоно орсон талаар ярьж хөөрнө.

https://khangaiherds.wordpress.com/about/khangai-herds-part-6/

 

LinkedIn